Szkolenia dla działów Hr 

ON BORDING DLA PRACOWNIKÓW HR

Oferujemy szkolenia dla pracowników HR dotyczące onboardingu nowych pracowników. Onboarding jest kluczowym etapem w procesie zatrudniania, który ma na celu zapewnienie płynnego wdrożenia i integracji nowego pracownika w firmie. 

Nasze szkolenia obejmują następujące elementy:

Planowanie onboardingu:

Nauczymy pracowników HR, jak przygotować kompleksowy plan onboardingu, który uwzględnia wszystkie niezbędne kroki i etapy. Będziemy omawiać najlepsze praktyki i strategie, które przyczynią się do skutecznego wdrożenia nowych pracowników.

Tworzenie materiałów onboardingowych:

Pokażemy, jak stworzyć i dostosować materiały onboardingowe, takie jak prezentacje, podręczniki, informacje o firmie itp. Będziemy omawiać, jak dostarczać te materiały w odpowiednim czasie i w sposób, który ułatwi nowym pracownikom zapoznanie się z firmą i jej kulturą.

Komunikacja i integracja:

Przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji z nowymi pracownikami i integrowania ich w zespole. Omówimy strategie budowania relacji, organizowania spotkań wprowadzających, a także sposoby na zapewnienie, że nowi pracownicy czują się mile widziani i dobrze wspierani.

Monitorowanie postępów:

Nauczymy pracowników HR, jak monitorować postępy nowych pracowników podczas procesu onboardingu. Omówimy narzędzia i metody, które pomogą w ocenie skuteczności onboardingu i identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Nasze szkolenia są oparte na aktualnych trendach i najlepszych praktykach w dziedzinie onboardingu. Dzięki naszym szkoleniom pracownicy HR będą bardziej świadomi i przygotowani do skutecznego wdrażania nowych pracowników, co przyczyni się do zwiększenia zaangażowania, retencji i sukcesu w firmie.

Oferujemy również szkolenia dla pracowników HR z zakresu rekrutacji personelu, znajomości prawa pracy oraz przepisów BHP obowiązujących w firmie.

Zapisz się

Scroll to Top