Nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości w Polsce muszą uwzględniać następujące warunki:
zwykle działki są objęte tzw. planem zagospodarowania przestrzennego, który określa przeznaczenie nieruchomości i warunki techniczne jej zabudowy. Plany są uchwalane przez rady gminy i są dostępne dla wszystkich. Można się z nimi zapoznać również na internecie działki, które nie posiadają planu mają prawdopodobnie ustalone tzw. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu stanowiące decyzję podjętą przez radę gminy jeśli rada gminy nie wydała decyzji, wówczas należy zapoznać się ze studium nieruchomości opracowanym w radzie gminy inwestor musi wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Do wniosku dołącza się projekt architektoniczny oraz szereg opinii technicznych, tj. opinia o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, decyzja konserwatora zabytków. Postępowanie trwa około dwa miesiące. Może się przedłużyć, jeśli będą potrzebne dodatkowe wyjaśnienia. Koszt wydania pozwolenia na budowę sięga dwóch tysięcy złotych.


Ceny nieruchomości są zróżnicowane i ciągle się zmieniają. Od chwili rozszerzenia Unii w 2004 r. wartość nieruchomości rośnie. 1m2 mieszkania kosztuje od 3 tysięcy do nawet 20 tysięcy złotych. Koszt 1m2 gruntu wynosi od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych.

Copyright © 2007 Progresso. Wszelkie prawa zazstrzeżone
projekt i wykonanie:
www.wwwizja.pl